Loading…

شهادت ایمانی و نجات

شهادت چیست؟


روشنترین توضیح و تعریف برای شهادت این است که شهادت یک‌اسلحه ی روحانی قوی می باشد درست کنار کلام خداوند خون عیسی مسیح شهادت هم بسیار بُرا و قدرتمند در گسترش ملکوت خداوند عمل می کند.
شهادت حاصل عملکرد حقیقت در زندگی یک ایماندار است
وقتی اجازه می دهیم خداوند در تمام اجزای زندگی ما حضور بیابد و دیده شود
وقتی اجازه می دهیم جلال خداوند آشکار شود
در حقیقت ما با سلاح شهادت علیه سیستمهای دنیا ایستاده و نقشه های شریر و شیطان را باطل
می نماییم.

چگونه باید شهادت خود را اعلام کنیم؟


ارائه ی شهادت برای مخاطب امروزی خیلی مهم است که چگونه این شهادت و داستان نمایان شدن خداوند در زندگی و تنگیها و مصیبتهای ما باید ارائه شود که از حوصله ی مخاطب و شنونده خارج نشود.
کلامی مختصر و مفید و بجا بر اساس نیاز مخاطب لازم‌است بیان شود. انرژی کلام ، تاثیر بسزایی در ذهن و گوش شنونده دارد و همینطور فن بیان که مطالب با بیانی شیوا و رسا و دلنشین واگویه شوند تا مخاطب مشتاق شنیدن داستان زندگی شخص باشد.
مخاطب مشتاق است زندگی تلخ و تاریک و بدون خدای شخص را تجسم کند و از آن آگاه باشد و چگونگی پروسه ی تبدیل و تغییر زندگی فرد دارای اهمیت است.
تعریف داستان زندگی با توجه به نقاط اوج و درام قصه بسیار تاثیر گذار است.

برای ارسال شهادت ایمان به مسیح و معجزات خدا در زندگیتون اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده همه ویدیو ها در اینجا کلیک کنید

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود