Loading…

خدمت افغان های 7

هدف و رویای خدمت افغان های 7

هدف و رویای خدمت افغان های 7
برادران و خواهران عزیز افغان درود به شما.
مردم غیور و باشهامت افغانستان که سال ها است از اثر بی محبتی و بی عدالتی رنج می برید و بسیاری از شما در سراسر جهان پناهنده شدید.
ما خادمین شبکه 7 با تمام وجود و روح و روان مان درد ها و نا امیدی های شما را درک کرده و هم چون یک خانواده در کنار شما هستیم.
ما می خواهیم از طریق شبکه 7 مهمان خانه های شما در سراسر افغانستان و خارج از افغانستان شده و با کلام مقدس خداوند دلهای پریشان شما را شاد سازیم.
خدماتی که ما با فروتنی و افتخار می توانیم برای شما خوبان ارائه بدهیم.

  • تعلیم کلام مقدس
  • ایجاد کلیسا آنلاین و خانگی جهت مشارکت و دعا
  • شاگرد سازی و خادم سازی

ما می توانم به زبان دری و پشتو برای شما از طریق سوشال مدیا (رسانه) خدمات خود را ارائه بدهیم.

خدمت دانشگاه 7

نبودن تعالیم صحیح مسیحیت در چهار چوب کتاب مقـدس منجر به زحـمات زیادی برای ایمـانداران شده است…

مدرسه 7

خدمت جوانان 7

این قشر از بزرگترین سرمایه های حال و آینده یک جـامـعـه مـوفـق مـســیـحــی هـسـتند…

کلیسای آنلاین 7

کلیسای 7 با در اختیار گذاشتن آموزشهای مسیحی برای عموم از طریق مختلف در کنار افراد مشتاق ایستاده…

خدمت بشارت 7

پیغام خوش انجیل هر روز توسط مبشرین و ایمان داران به اقصی نقاط جهان در حال گسترش می باشد…

پک امداد 7

در اتحاد و همدلی در مواقعی که جامعه و عزیزانمان نیازمند باشند با نگاه و قلب پدر آماده کمک و خدمت هستیم…

خدمت دعا 7

با دعـای مـتحـد هـر آنچـه در ذهـن مـا امـکان پذیـر نیسـت را با هـم در اراده خـداوند به حـقیقت تبـدیل می نمـاییم…

خدمت شفا و آزادی 7

در شفا و آزادی شخص از هر آنچه که از آن مسیح نیست قدم بر می دارد تا نه تنها از دردها آسوده شود بلکه نور و نمک باشد…

خدمت هنر 7

هنرمندان در تمامی عرصه های هنری از مرحله کشف استعداد تا آموزش و بنا در به کارگیری هنر آنان به عنوان یک خادم…

خدمت کودکان 7

خوشا به حال فرزندانی که در یک خانواده مسیحی با خداوند آشنا شده, رشد می کنند و بر صخره ایمان می ایستند…

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود